Skip to content

Články | Aktivita procesních stran

By JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. V posledních desetiletích lze pozorovat zvyšující se náročnost civilního procesu a s tím i odpovědnost účastníků řízení za jeho průběh a výsledek. Ve sporném […]

ÚS: Zákon o registru smluv (22.02.2019)

By US Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění […]