Skip to content

Články | Právo bydlení za trvání manželství

By JUDr. Jana Tomešová Ve svém předchozím článku Rodinná domácnost manželů a její ochrana jsem se zabývala obsahem pojmu rodinné domácnosti, jejím trváním a její ochranou. Tento článek na něj […]