Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz

Judikatura | Judikatura k částečným zákazům hazardu

By Mgr. Martin Eliášek Pokud se obec rozhodne zakázat hazard pouze na části svého území, zejm. pokud tím zakáže provoz některých stávajících zařízení, musí důkladně zdůvodnit, proč se na určitá […]

Články | Registr smluv – prakticky, část I.

By Mgr. Petr Bouda Můj příspěvek bude zaměřen na legislativní kontext zákona o registru smluv (dále jen „ZRS“), včetně ústavní stížnosti 30 senátorů. Věnovat se budu také tomu, proč by […]

Články | Společná péče o nezletilé dítě

By JUDr. Jana Tomešová Pokud soud rozhoduje o úpravě poměrů nezletilého dítěte před rozvodem rodičů, obvykle dochází ke svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, v posledních letech dochází […]