Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz

| Nad koncentrací řízení se smráká

By Mgr. Jana Benešová Z bodu 151 věcného záměru nové úpravy civilního procesního práva se právní i laická veřejnost dozvídá, že stávající právní úprava koncentrace řízení se v praxi ukázala […]