Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 2. page

Články | Meze předsmluvní odpovědnosti

By JUDr. Aleš Linhart, Ph.D. Svým dnešním příspěvkem bych rád drobně přispěl do právnické diskuze tématem, které je stále nové a stále se vyvíjí. Nový občanský zákoník v ustanoveních § […]

Články | Podkarpatská Rus a publikace právních předpisů

By JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. Otázka publikace předpisů pro jednotlivá území československého státu a jejich sbírek předpisů nebyla v našem prostředí zatím zpracována. Součástí našeho právního řádu mohou například stále […]

Články | Směnitelné a vykupitelné akcie

By Mgr. Vladimír Janošek Jak známo, akciové společnosti mohou nově vydávat zvláštní druhy akcií. Jedním z takových případů jsou pak směnitelné (convertible shares) a vykupitelné akcie (redeemable shares). V české […]