Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 2. page

Články | Nezávislost soudního exekutora

By JUDr. Lukáš Jícha Jmenováním do exekutorského úřadu stát přenáší na soudního exekutora část své vrchnostenské moci, neboť s pověřením exekutorským úřadem je spojena pravomoc vykonávat exekuční a další činnost. […]