Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 2. page

| Umělá inteligence okolo nás

By JUDr. Petr Vojtek Málokdo si může nepovšimnout obrovského rozmachu techniky, který jakoby stále stupňoval své tempo. Dostáváme se ale na práh epochy, v níž již technika může přestat být […]