Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 3. page

Články | Jazykový průvodce valnou hromadou

By Mgr. Ondřej Klabal Přestože valné hromady jako nejvyšší orgán obchodních společností i jiných právnických osob jsou institutem vlastním mnoha právním řádům, po jazykové stránce se můžeme setkat s celou […]

Články | Mezinárodní mediace a lidská práva

By Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M. Mezinárodní mediace je proces dialogu, pokojného vyjednávání a mimosoudního řešení sporů, ve kterém třetí strana pomáhá dvěma a více stranám konfliktu (národům, státům, atp) […]