Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 3. page

Články | Novinky ve vedení zdravotnické dokumentace

By Mgr. Zuzana Sůvová V červenci letošního roku vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2018 Sb. novelizující vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, kterou se podstatně změnila právní […]

Články | Archivace mzdové agendy

By Pavlína Vášová Každý zaměstnavatel má povinnost dodržovat archivační a skartační lhůty po zákonem stanovenou dobu. Článkem se znovu vracíme k tématu archivace a skartace, tentokrát v mzdovém účetnictví. Zdroj: […]

| Mgr. Jana Benešová

By Petr Kořínek Mgr. Jana Benešová, soudkyně Okresního soudu v Mostě, vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium ukončila v roce 2000. V roce 2001 absolvovala postgraduální studium na […]