Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 3. page

| K novým procesním předpisům I.

By JUDr. Libor Vávra Soudcovská unie před pár dny vydala své silně kritické hodnocení dosavadních prací na novém občanském soudním řádu. Shromážděné výhrady představovaly argumenty, které slýchávám na soudních chodbách, […]

Judikatura | Úprava porušení rozpočtové kázně

By Mgr. Martin Eliášek Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 9 Afs 142/2017, může poskytovatel dotace vyjmout nedodržení některých podmínek dotace z režimu porušení rozpočtové kázně. Zdroj: Právní prostor

Články | Světový antidopingový kodex 2021: Quo vadis?

By JUDr. Jan Exner Boj proti dopingu byl, je a bude ožehavým společenským tématem překračujícím hranice sportu. Úkolem Světové antidopingové agentury, Mezinárodního olympijského výboru a dalších antidopingových organizací je nikdy […]