Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 3. page

Články | Polepšený recidivista?

By JUDr. Libor Vávra Po řadu let klesající kriminalita na straně jedné, na té druhé stále rostoucí počet vězňů, tedy osob pravomocně odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. To je […]

Články | Na cestě k autonomním dopravním systémům

By JUDr. Jan Diblík Technologie autonomních systémů mají potenciál převzít na sebe každodenní lidské činnosti. Jejich implementace však s sebou přináší mnoho otázek, v právní oblasti pak zejména otázku odpovědnosti […]