Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 3. page

Akce | Soukromoprávní otázky staveb

By Petr Kořínek Specializovaný kurz zaměřený na vybrané soukromoprávní otázky výstavby, pozemků a staveb, které přinášejí problémy v praxi; od hlavních lektorů Akademie, spolutvůrců právní úpravy v OZ a spoluautorů […]

Akce | Komunikační a PR podpora účastníků řízení

By Petr Kořínek Seminář o možnostech využití postupů public relations k ochraně zájmů a pověsti osob, které jsou účastníky soudních sporů, správního či trestního řízení; představení „litigation PR“ jako specializované […]

Akce | Aktuální otázky spotřebitelských úvěrů

By Petr Kořínek Tematický seminář zaměřený na soukromoprávní otázky spotřebitelských úvěrů; od specialistů na nové soukromé právo pro spotřebitele a finanční instituce. Přednášející: Hulmák, Melzer, Tégl, Šínová, Topinka (HAVEL & […]