Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 3. page

| Mgr. Šárka Hájková

By Petr Kořínek vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1997, v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru evropské právo. […]

| Příprava na minulou válku?

By Mgr. Petr Černý V minulém měsíci se konaly dvě akce, které si byly podobné víc než by se mohlo na první pohled zdát. Nejprve to bylo v rámci Pražského […]

Články | Sociální média na pracovišti

By Mgr. Ing. Markéta Pravdová Dnes bych se ráda věnovala sociálním médiím, a to zejména ve vztahu k tomu, jak zaměstnavatel může prostřednictvím klasických institutů pracovního práva monitorovat zaměstnance a […]