Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 325. page

Judikatura | Pozemky na území vojenského újezdu

By Nejvyšší soud Pravidlo, podle nějž smí být nemovitosti na území vojenského újezdu vlastněny toliko státem, restituci obecního přídělového majetku dle § 2a zákona č. 172/1991 Sb. v existujících újezdech […]

Judikatura | Soudce a volby

By Mgr. Martin Eliášek Podle názoru Nejvyššího správního soudu by se soudce neměl ve volebních věcech projevovat autoritativně a konfrontačně. Zdroj: Právní prostor