Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 325. page

Články | Podmínka a doložení času

By doc. JUDr. Michaela Zuklínová (Hendrychová), CSc. Docentka JUDr. Michaela Zuklínová (Hendrychová), CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 […]