Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 366. page

Články | Jak se prosazuje protikorupční legislativa?

By Lukáš Hruška Spolek českých právníků Všehrd pořádal dne 25. 11. 2015 v rámci cyklu vzdělávacích přednášek, diskuzí a workshopů panelovou diskuzi na téma prosazování protikorupční legislativy. Pozvání přijali ministr […]

Články | Relativní neúčinnost – I.

By doc. JUDr. Michaela Zuklínová (Hendrychová), CSc. Docentka JUDr. Michaela Zuklínová (Hendrychová), CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 […]