Skip to content

All posts by hrbac@esscom.cz - 563. page

Judikatura | Požadovaný léčebný úkon

By Nejvyšší soud Uhradí zdravotní pojišťovna náklady spojené s pacientem požadovaným léčebným úkonem i tehdy, pokud lékař rozhodne, že požadovaný úkon nepřispěje k zachování nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta? Zdroj: […]

Judikatura | K limitům shromažďovacího práva

By Mgr. Martin Eliášek Ústavní soud se v nálezu sp.zn. II. ÚS 164/15 zabýval možností použití na náměstí umístěných informačních panelů s drastickými a šokujícími vyobrazeními v rámci ohlášeného shromáždění. […]