Skip to content

All posts by dh

Jan Vučka: Radost přichází z EU

By Občasný blogger Jak se pozná vtip tzv. kameňák? Uveďme plný text návrhu usnesení, předloženého Evropskému parlamentu dne 5. března 2020: NÁVRH USNESENÍpředložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu […]