Skip to content

All posts by dh - 1145. page

Vláda probere vznik nového zákona o dobrovolnictví

By Eva Paseková Vláda příští týden projedná věcný záměr zákona o dobrovolnictví, který by měl jasně stanovit podmínky dobrovolnictví a jeho podporu ze strany státu. Dobrovolnické organizace by například měly […]

Projev předsedy Martina Vychopeně ke 25. výročí ČAK

By Eva Paseková Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí domácí i zahraniční hosté, komory, přivítal na oslavách 25. výročí obnovení nezávislosti české advokacie. Se svými více než dvanácti tisíci advokáty je […]