Skip to content

All posts by dh - 1145. page

Co je moje, rozhodně není tvoje

Vzhledem k dnešnímu rychlému rozvoji online technologií a stále většímu nárůstu počtu internetových stránek, na kterých lze sdílet videa či fotografie, enormně rostou i případy porušování práv k autorským dílům, […]

Osvojení nezletilých registrovanými partnery

S přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), došlo v institutu osvojení k řadě změn. Možnost osvojení nezletilého dítěte registrovanými partnery však v České republice zůstává stále […]

Nejsme pošťáci státních zástupců, zní z policie

By Robert Malecký Uvnitř policie sílí kritické hlasy na adresu nového zákona o státním zastupitelství. Ten má spolu s doprovodnou novelou trestního řádu posílit mimo jiné i moc státního zástupce […]

Důstojnost stáří – pozvánka

By Adam Doležal Centrum pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK, Společnost lékařské etiky ČLS JEP si vás dovolují pozvat na 23. symposium o lékařské etice DŮSTOJNOST STÁŘÍ? konané 9. […]