Skip to content

All posts by dh - 2. page

Šikana ostošest

Zákon o svobodném přístupu k informacím je mezi právnickou i laickou veřejností natolik znám, že není nutné jej blíže představovat. Vedle kontroly hospodaření s veřejnými prostředky slouží k řadě dalších […]