Skip to content

All posts by dh - 927. page

Nabytí vlastnického práva k předmětu díla

Okamžik nabytí vlastnického práva ke zhotovovanému dílu je významný zejména z hlediska určení, kdo nese nebezpečí nahodilé škody na věci, která je předmětem díla. Nebezpečí škody na věci totiž obecně […]

Právní regulace elektronického prodeje zboží

Rozšíření informačních technologií, vyšší počítačová gramotnost spotřebitelů a rostoucí investice prodejců do oblasti e-commerce vedly v posledních letech k dynamickému růstu maloobchodních tržeb dosažených v této oblasti. Podnikatelé se však […]

K otázkám dokazování znaleckými posudky

Posuzování metod civilního a trestního řízení a jejich vliv na dokazování znaleckými posudky ve správním řízení ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu. Přístupy k objasňování skutkového stavu s přispěním znaleckého/znaleckých […]

Advokát Roman Jelínek: Případová studie kauzy Rath

By Robert Malecký V nedělním publicistickém pořadu Otázky Václava Moravce informoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán veřejnost, že kauza Davida Ratha by měla sloužit jako případová studie pro přípravu nového trestního […]

Legislativní kutilství

eFocus Síla právního státu se mimo jiné pozná podle kvality právního řádu, který určuje pravidla fungování společnosti. Zdroj: ePrávo