Skip to content

All posts by dh - 927. page

Debata o ústavních změnách ve sněmovně utichla

By Eva Paseková Debata o ústavních změnách ve Sněmovně zatím utichla. Nyní se čeká na úvodní projednání aspoň vládní ústavní novely na plénu, aby diskuse mohla pokračovat. Kabinet sice podal […]

Pozvánka na seminář

By Tomáš Doležal Vážení, dovoluji si Vás pozvat na seminář, který se koná příští týden. Pozvánku naleznete v příloze. Prednaska – Marvan – Hume Zdroj: Zdravotnické právo

Pozvánka na přednášku

By David Černý Ústav státu a práva AV ČR v. v. i. společně s Filosofickým ústavem AV ČR v. v. i. srdečně zvou všechny zájemce na přednášku doc. Tomáše Marvana […]

Termín splatnosti a výplaty mzdy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)v § 109 stanovuje, že zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, nestanoví-li zákoník práce nebo jiný právní […]