Skip to content

All posts by dh - 981. page

Je manžel společníka také společníkem s.r.o.?

S přijetím nového občanského zákoníku („NOZ“) a zákona o obchodních korporacích („ZOK“) znovu vyvstaly diskuse o postavení manžela společníka ve společnosti s ručením omezeným a jeho právech náležejících k podílu, […]

Video rozhovor s Jaroslavem Havlem

eFoucus V jaké kondici je český advokátní trh a jakou budoucnost na něm mají mezinárodní kanceláře? Drží se konkurenční boj mezi právními kancelářemi v mezích slušnosti? Jaké advokátní know how […]