Skip to content

All posts by dh - 981. page

Nedbalostní trestné činy a nehoda ve Studénce

By Jakub Drápal Na železničním přejezdu ve Studénce na Novojičínsku uvízl mezi závorami řidič kamionu. Řidič daného kamionu byl polské národnosti. K přejezdu se blížil vlak. Nic se ale nestalo […]

Nesměšný vtip

Dne 30. 4. 2015 vyšla ve Sbírce zákonů ČR vyhláška č. 101/2015 Sb., která s účinností od 1. 8. 2015 novelizuje vyhlášku č. 355/2013 Sb. o úředních hodinách provozovny, o […]

Zpracování citlivého údaje o odsouzení za trestný čin

Na webových stránkách epravo.cz byl 14. července 2015 publikován zajímavý článek Mgr. Miroslava Mráze Prokazování potřebnosti osobního údaje zaměstnavatelem[1]. Článek se zabývá vyžadováním a dalším využíváním údaje o trestní minulosti […]