Skip to content

České právo

Posbírané české právní zdroje

Opatrovníkem dítěte by mohl být ze zákona advokát

By Eva Paseková Unie rodinných advokátů podporuje záměr, podle kterého by jako opatrovník dítěte před soudem byl zpravidla advokát. Návrh vzešel před v rámci připomínkového řízení k novele občanského soudního […]

Umělé prodlužování vazby

Vazba je jedním ze zajišťovacích institutů pro účely trestního řízení dle z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). Důvodem vazebního trestního stíhání obviněného […]

Alternativní pracovní úvazky

Vedle klasického pracovního úvazku, jako je např. pracovní poměr sjednaný na plně stanovenou týdenní pracovní dobu, existuje celá řada specifických možností, jak se zapojit do pracovní činnosti. Jejich využití může […]