Skip to content

České právo - 1120. page

Posbírané české právní zdroje

Fenomén sportu v judikatuře

V poslední době vzešla z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu dvě zajímavá rozhodnutí z oblasti sportovního práva. Jedno se týká náhrady škody (rozsudek sp. zn. 25 Cdo 493/2015, ze dne 20. […]