Skip to content

České právo - 1559. page

Posbírané české právní zdroje

Recept z Ostravy

By Tomáš Pecina Kdy je policista nejšťastnější? Přirozeně tehdy, když může sám trestat. Moderní právní stát, v němž je ve většině případů tato role svěřena jinému orgánu než policii, ať […]

Pozvánky

By Tomáš Pecina Lid proti Hitlerovi bylo jen zahřívací kolo, příští týden se politické procesy rozjíždějí na ostro. V úterý od 13.00 hod. nás u Obvodního soudu pro Prahu 1 […]

Brusel I bis aneb „nové“ nařízení Brusel I

Významné nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, známé jako tzv. nařízení Brusel I[1], nyní […]

Kolizní normy při způsobení újmy na zdraví

Cílem tohoto článku je stručný nástin problematiky určování práva rozhodného při způsobení újmy na zdraví, a to jak v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, tak při mimosmluvním jednání. Mezinárodní prvek […]

10 otázek pro… Petera Valerta

eFocus Peter Valert je partnerem advokátní kanceláře Havel Holásek & Partners. Je předním odborníkem na anglosaské právo, specializuje se zejména na právo informačních technologií, duševního vlastnictví a má rozsáhlé zkušenosti […]