Skip to content

České právo - 2. page

Posbírané české právní zdroje

ÚS: Zákon o registru smluv (22.02.2019)

By US Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění […]