Skip to content

České právo - 2444. page

Posbírané české právní zdroje

Cena nikoli podstatnou náležitostí smlouvy

Oferta, aby působila právní účinky nabídky pro potřeby soukromého práva respektive o.z. , musí splňovat ex lege taxativně určené podmínky, mezi které zákon[1] začleňuje předpoklad (1) právního jednání směřujícího k […]

Konečně!

By Tomáš Pecina Pokud jste dnes krátce před třetí hodinou slyšeli podivný hlahol zvonů a rajský zpěv, důvodem bylo, že naše Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve […]