Skip to content

České právo - 3. page

Posbírané české právní zdroje

Kausa Ivana Ošťádala

By Tomáš Pecina Muž v nadpisu je fysikem, docentem Mathematicko-fysikální fakulty University Karlovy, jenž, prošed celou zákonem předpokládanou habilitační proceduru, měl býti jmenován profesorem. Leč nebyl, jelikož Jeho Presidentská Výsost […]