Skip to content

České právo - 4. page

Posbírané české právní zdroje

Lékař-udavač

By Tomáš Pecina Lidové noviny thematisují jedno z aktuálních themat frontových bojů mezi občanem a státem, povinnost lékaře oznamovat, že rodiče nenechali své dítě řádně očkovat. Věcně se jedná o […]

Články | Povinnost mlčenlivosti advokáta

By JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. Advokáti jsou při výkonu svého povolání vázáni řadou povinností, a to nejen vůči svým klientům, ale i vůči České advokátní komoře a advokátnímu stavu […]