Skip to content

Veřejná ochránkyně práv hledá pracovníka/pracovnici na oddělení dohledu nad omezování osobní svobody

By Jakub Drápal

Kancelář veřejného ochránce práv hledá vhodného kandidáta/vhodnou kandidátku na pracovní pozici pracovník/pracovnice oddělení dohledu nad omezování osobní svobody, vykonávající úkoly národního preventivního mechanismu podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT).

Náplní práce je provádění systematických návštěv a zpracování podkladů pro zprávy veřejné ochránkyně práv včetně právního zhodnocení; vyřizování individuálních podání z oblastí veřejného opatrovnictví, vězeňství, ochrany práv dětí, cizinců, pacientů a lidí s postižením; odborná příprava podkladů pro veřejnou ochránkyni práv; zpracovávání připomínek k právním předpisům; reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni. Daná pozice vyžaduje časté vysílání na vícedenní pracovní cesty.
Je požadováno skončené vysokoškolské vzdělání (Mgr.) v oboru souvisejícím s problematikou omezení svobody de iure i de facto (právo, lékařství, ošetřovatelství, psychologie, pedagogika, sociální práce; u neprávních oborů je podmínkou vysoká orientovanost v právu souvisejících oblastí, tedy občanském právu, správním právu a v oblasti lidských práv vč. mezinárodních úmluv, a schopnost koncipovat právní texty); aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem; schopnost analytické a koncepční práce; dobrou znalost češtiny, dobré stylistické schopnosti; schopnost týmové práce a vysoká rezistence vůči stresu; výborné komunikační a vyjednávací dovednosti; ochotu učit se nové věci a ochotu k flexibilnímu nastavení pracovní doby.
Platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; zařazení do 13. platové třídy; po zapracování přiznání osobního příplatku; možnost čerpat 3 dny zdravotního volna, možnost práce z domova (5 dnů + 5 dnů pro rodiče pečující o dítě do 12 let); možnost využít 5 dnů studijního volna; nabídka udržovací výuky cizích jazyků zdarma (Aj, Nj, Fj); pružná pracovní doba; smlouva na dobu určitou; stálý odborný růst (účast na domácích i zahraničních konferencích a stážích).
Je vítána znalost dalšího světového jazyka a hlubší znalosti jiného společenskovědního nebo zdravotního oboru. Praxe v požadovaných oblastech je výhodou.
Nabídky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem do 9. ledna 2015 na adresu seifertova@ochrance.cz.

Zdroj: Jiné právo