Skip to content

ÚS: Formalistický postup soudu při odstranění vady podání (22.12.2014)

By US Ústavní soud nemůže souhlasit s názorem obecného soudu, že nekvalifikovaná obhajoba advokátem stěžovatele se nijak nedotýká práva stěžovatele na spravedlivý proces. Naopak, obecný soud v posuzované věci postupoval zcela formalisticky, jestliže si od advokáta nevyžádal jím avizovanou plnou moc; uvedené by bylo možné provést dokonce i ve lhůtě k podání odporu. Jestliže tak neučinil, porušil tím ústavně garantované právo stěžovatele na spravedlivý proces spočívající v neumožnění přístupu k soudu. Institut trestního příkazu představuje jednu z výjimek práva na přístup k soudu, a tím více musí obecné soudy dbát na dodržování zákonných podmínek pro jeho vydání, resp. podmínek, které umožňují obviněnému domoci se svého práva na veřejné projednání věci.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 2822/13, ze dne 12. 11. 2014

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství