Skip to content

Postoj Soudního dvora Evropské unie k přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

By Michal Bobek Vztah Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva je zejména po přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009 předmětem zájmu široké právnické veřejnosti. Ve svém včerejším posudku k přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod vyslovil Soudní dvůr neslučitelnost současného znění návrhu dohody o přistoupení s právem Unie.

Nejvyšší soud pořádá ve středu 18. února 2015 v 10.00 hod. v místnosti č. 228 ve 2. patře své budovy kulatý stůl, kde Jiří Malenovský, soudce Soudního dvora Evropské unie, objasní postoj Soudního dvora přijatý ve zmíněném posudku a nastíní možné budoucí výhledy spolupráce štrasburského a lucemburského soudu na poli ochrany lidských práv. Moderátorem diskuse, která se očekává od 11. 00 hod., bude Hubert Smekal.

Akce je určena pro odbornou právnickou veřejnost, která bude, jak věříme, zastoupena jak soudci a advokáty, tak i akademickou veřejností.

Přihlášky k účasti směřujte v termínu do 10. února 2015 k rukám ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla (email: kulatystul2015@nsoud.cz, tel: + 420 541 593 148, fax: +420 541 593 149).

Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedkyně Nejvyššího soudu

Zdroj: Jiné právo