Skip to content

Stanovisko Pracovní skupiny 29 k monitorování zaměstnanců na pracovišti i mimo něj

Dne 8. června 2017 přijala Article 29 Working Party neboli Pracovní skupina 29 (dále jen „WP29“) nové Stanovisko č. 2/2017 ke zpracování osobních údajů v práci (dále jen „Stanovisko“).[1] Cílem Stanoviska je objasnit současnou právní situaci v oblasti monitorování zaměstnanců zaměstnavatelem dle Směrnice o ochraně osobních údajů[2] (dále jen „Směrnice“), jakož také nastínit povinnosti a limity týkající se této činnosti ve světle nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů[3] (dále jen „GDPR“). Dle Stanoviska k jeho vypracování WP29 přistoupila také v reakci na stále se rozvíjející technologie a s tím související širší možnosti monitorování zaměstnanců.

Zdroj: ePrávo