Skip to content

Compliance konference 2017

Česká Compliance Asociace, z.s. Vás srdečně zve na dvoudenní Compliance konferenci, nad kterou převzal záštitu ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán. Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn.

Zdroj: ePrávo