Skip to content

Akce | Odborná konference Právo ve veřejné správě 2017

By Petr Kořínek

VI. ročník konference i letos navazuje na již tradiční odborný kongres Právní prostor, který letos navštívilo téměř 200 účastníků. Jednodenní konferencí zaměřenou na aktuální témata z oblasti práva ve veřejné správě provází Mgr. et Mgr. Michal Vávra a její program bude rozdělen do 5 tematických bloků (Problematika GDPR. Trestní odpovědnost zastupitelů – externí posudky, Registr smluv, Zadání veřejných zakázek na kvalitu, Aplikační problémy v závazkovém právu).

Členové ČAK a zaměstnanci státní správy a samosprávy se na konferenci mohou registrovat za zvýhodněnou cenu.

Zdroj: Právní prostor