Skip to content

Návrh podle § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících jako alternativa žaloby na určení vlastnického práva

V polovině roku 2014 došlo k situaci, kdy klient naší advokátní kanceláře prakticky z hodiny na hodinu ztratil kontrolu nad svou do té doby prosperující obchodní korporací a formálně i dispoziční práva k ní. Hodnota společnosti ke dni nezákonného přepisu na třetí osobu odpovídala cca. 350 mil. Kč. Celá „akce“ byla fakticky provedena naprosto triviálně, neboť pro změnu údajů v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem byla použita úředně ověřená kopie údajně klientem uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu, která formálně splňovala veškeré náležitosti pro možnost změny zápisu v obchodním rejstříku, a to aniž by se společnost či klient jako jediný společník a jednatel cokoliv dozvěděl.

Zdroj: ePrávo