Skip to content

Články | Ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

By Mgr. Mojmír Florian Dnes se pokusím představit část třináctou zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), která představuje jeho část „procesní“, a to v tom smyslu, že neřeší samotný proces zadávání veřejné zakázky, ale upravuje postupy pro případ, že dojde ke sporu mezi dodavatelem a zadavatelem, jehož předmětem je soulad či naopak nesoulad postupu zadavatele se ZZVZ.

Zdroj: Právní prostor