Skip to content

Akce | O zneužití práva – mezinárodní konference

By Petr Kořínek

Právnická fakulta UK, Centrum právní komparatistiky a Institut evropského mezinárodního a srovnávacího práva Univerzity Toulouse 1 Capitole pořádají konferenci O zneužití práva.

Konference je věnována fenoménu zvláštního druhu: zneužití práva je označením pro výkon subjektivního oprávnění nemravným, odsouzeníhodným, nepoctivým způsobem, mnohdy na základě nepřípustného, nesprávného či účelového výkladu práva objektivního. Specifikem zneužití je jeho jakási amébní, obtížně postižitelná povaha. Samotné subjektivní právo, o jehož nepoctivý výkon jde, je řádně nabyté, nezpochybnitelné oprávnění. Podstatou zneužití není však právo samotné, nýbrž jeho výkon. K nejasnostem přispívá i problematická hranice mezi zneužitím a dalšími jevy, jakými jsou obcházení zákona či šikana. Sporná může být míra neférového výkonu, jež je relevantní pro odepření ochrany (viz čl. 2 odst. 2 švýcarského ZGB či § 8 českého OZ – „zřejmé zneužití“). Neprobádaný je i obtížně zjistitelný vztah k dobrým mravům, dobré víře nebo dokonce veřejnému pořádku.

Z francouzské strany je nejvýznamnějším představitelem konference prof. Marc Blanquet, jenž je jedním z nejvýznamnějších představitelů veřejnoprávní srovnávací vědy ve Francii. Na straně české vystoupí soudce Krajského soudu a komentátor §8 Občanského zákoníku JUDr. Zdeněk Pulkrábek, významní představitelé právní vědy – v oboru správního práva prof. Richard Pomahač, za právo evropské doc. Richard Král a za právo evropské, soukromé a srovnávací prof. Luboš Tichý.

Simultánní tlumočení do češtiny a francouzštiny. Vstup volný.

Registrace, informace: Ludmila Nováčková, novackov@prf.cuni.cz

Zdroj: Právní prostor