Skip to content

ÚS: Rozhodování o náhradě škody za nezákonné rozhodnutí (29.05.2015)

By US V kolizi s právem na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve smyslu existence výkladové libovůle je právní názor obecného soudu, že „příslušným orgánem“ k odstranění nezákonného rozhodnutí podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být správní orgán rozhodující v tzv. přezkumném řízení podle příslušného správního předpisu, a totéž platí i ohledně názoru, že nejde o rozhodnutí, jímž by „byla konstatována nezákonnost původního rozhodnutí“, jestliže rozhodující ministr odůvodnil své rozhodnutí výslovně tím, že předchozí rozhodnutí byla vydána „v rozporu s právními předpisy“.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 1071/14, ze dne 7. 5. 2015

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství