Skip to content

ÚS: Ústavní stížnost ve věci hlasovacího práva přihl. věřitele (29.05.2015)

By US Ústavní stížnost proti usnesení insolvenčního soudu, kterým bylo do 31. prosince 2013 podle § 51 odst. 1 nebo 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), rozhodnuto o hlasovacím právu přihlášeného věřitele na schůzi věřitelů, je podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustná.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS-st. 41/15, ze dne 21. 4. 2015

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství