Skip to content

Články | Nekončící souboj mezi svobodu slova a ochranou osobnosti ve světle spravedlivého procesu u ESLP

By JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Řízení na ochranu osobnosti fyzické nebo právnické osoby před soudy České republiky dle mé zkušenosti vyžadují trpělivost, vytrvalost a finance. Do přijetí nového občanského zákoníku spory o ochranu osobnosti rozhodovaly soudy krajské, nyní osobnost člověka chrání ust. § 81 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a věc spadá do působnosti obecných soudů prvního stupně.[1]

Zdroj: Právní prostor