Skip to content

Kdo vsadí v prezidentské volbě, bude registrován jako hazardní hráč. Sázky mohou být podezřelé obchody

By Eva Paseková

Každý včetně náhodných a příležitostných sázkařů v letošní volbě prezidenta musí být vůbec poprvé rozhodnutím sátu registrován jako hazardní hráč. Sázková kancelář jeho data dálkově ověří v registru vyloučených osob, kde zjistí, zda nemá od státu zákaz sázení. Sázející musí rovněž prohlásit, že není politicky exponovanou osobou podle zákona proti terorismu. Pokud vsadí více, než 1000 euro, jde automaticky o podezřelý obchod a sázková kancelář musí takovou osobu identifikovat pro stát.

Ti, kteří takřka vůbec nesázejí, avšak na poslední chvíli se rozhodli vsadit si v letošní volbě prezidenta, mohli být překvapeni požadavkem registrovat se v sázkové kanceláři jako sázkař a hazardní hráč. Zaměstnanci kanceláří museli vysvětlovat a odkazovat k legislativě k terorismu a praní špinavých peněz platné od 1. ledna 2018 respektive k zákonu o hazardních hrách účinného od ledna 2017.

Pravidlo platí i pro ty, kteří si chtějí vsadit mimořádně a jen to zkusit. Tak přísnou legislativu neměl ani režim před rokem 1989. Provozovatelům sázkových kanceláří by při nedodržení současných zákonů hrozila pokuta v řádech desetimiliónů.

Sázkové kanceláře povinně shromažďují data pro stát

Od 1. ledna 2018 musí být bez výjimky každý, kdo si přijde vsadit do sázkové kanceláře, registrován pro stát a podle zákona o praní špinavých peněz pak musí projevit, zda je politicky exponovanou osobu podle zákona 253/2008. Podle téhož zákona pak musí sázková kancelář jako povinná osoba toho, kdo vsadí více, než 1000 euro identifikovat jako potenciálně podezřelého. Plné znění zákona je na stránkách ministerstva financí.

Povinnou osobou, která pro stát shromažďuje údaje o klientech, je podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti terorismu výslovně každý „provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly“. Ostatně některé sázkové kanceláře už na svých webech novou legislativu vysvětlují. Například Fortuna mezi často kladené otázky zařadila právě dotaz na „politicky exponovanou osobu“ a dopad zákona vysvětluje. Pravidla platí i pro kamenné kanceláře.

Sázkaři musí projít kontrolou, zda nemají od státu zákaz

Povinně se registrovat jako sázkař a hazardní hráč musí zájemce o sázení na prezidenta letos každý také podle zákona o hazardních hrách účinného od ledna 2017.

Toto říká § 30 zákona o hazardních hrách:

Registrace

(1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna

  1. a) poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje a
  2. b) jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 1 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

(2) K registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta po ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1.

(3) Registraci nelze provést bez

  1. a) nastavení nebo odmítnutí sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 1 způsobem podle odstavce 1 písm. b),
  2. b) ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1 a
  3. c) ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána v rejstříku podle § 16.

Provozovatel sázek pak prostřednictvím dálkového přístupu do databáze osob, kterým stát zakázal hrát hazardní hry, takovou osobu vyloučí a neumožní jí sázet ani hrát. Kdo jsou osoby zapsané do rejstříku vyloučených?

To se lze dozvědět z § 16 zákona o hazardních hrách.

(5) Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu,

  1. a) která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  2. b) která je starší 18 let a je s osobou podle písmene a) společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  3. c) vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
  4. d) které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo
  5. e) které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.

Identifikačními údaji se podle zákona o hazardních hrách rozumí u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo,k bydliště, státní občanství nebo datum a místo narození. U právnické osoby je to pak název, sídlo firmy, identifikační číslo. Kontaktními údaji se rozumí korespondenční adresa, telefonní číslo adresa pro doručení elektronické pošty a identifikátor datové schránky.

Irena Válová

Příspěvek Kdo vsadí v prezidentské volbě, bude registrován jako hazardní hráč. Sázky mohou být podezřelé obchody pochází z Česká justice

Zdroj: Česká justice