Skip to content

Akce | Aktuální otázky věcných práv k nemovitostem

By Petr Kořínek

Nové otázky. Nová úskalí. Právo týkající se nemovitostí je i po staletích vývoje dynamickým právním odvětvím. I díky nedávným legislativním změnám se stále objevují nové a nové otázky, které je nutné v souvislosti s nemovitostmi řešit. Stejně jako nová rizika, kterým je nutno čelit.

Seminář bude upozorňovat na aktuální problémy týkající se věcných práv, a to zejména ve vztahu k zákonnému předkupnímu právu u převodu spoluvlastnických podílů, které bylo znovu zavedeno po několikaleté odmlce.

Přednášející: Josef Kříž, Jakub Porod

Zdroj: Právní prostor