Skip to content

Ochrana přehlasovaného spoluvlastníka před újmou hrozící z rozhodnutí ostatních spoluvlastníků

Jednou z novinek, které nový občanský zákoník přinesl v rámci úpravy správy společné věci, je právo přehlasovaného spoluvlastníka domáhat se zrušení rozhodnutí ostatních spoluvlastníků, z nějž mu hrozí těžká újma. Zásadní otázka výkladu tohoto ustanovení, zda tato ochrana dopadá jen na rozhodování spoluvlastníků ve věcech mimořádné správy společné věci, nebo i na rozhodování ohledně správy běžné, však byla vyřešena až nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu.

Zdroj: ePrávo