Skip to content

Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečení

V dnešní době rostoucího trendu tzv. politické korektnosti se advokátní kanceláře i soudy stále častěji dostávají do oblasti konfliktu svobody projevu s právem na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právem na ochranu dobré pověsti a jména osoby a v neposlední řadě také řeší konflikt svobody projevu a veřejné mravnosti. Do poslední zmíněné oblasti také spadá problematika užití náboženských symbolů a náboženských postav pro reklamní či obdobné účely, která může být zdrojem intenzivních sporů mezi církvemi, resp. náboženskými společnostmi či skupinami osob a společnostmi obchodními, přičemž pro rozhodování těchto sporů nemají místní soudy zkušenosti ani relevantní podklady.

Zdroj: ePrávo