Skip to content

Články | Rozhovor: Jan Lata – Součástí veřejného zájmu někdy může být i projevení milosrdenství

By Hana Treutlerová Veřejný zájem může někdy spočívat i v projevení milosrdenství. Proč tomu tak je? Na to a mnohé další nám odpoví JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce působící na Nejvyšším státním zastupitelství na odboru trestního řízení a od minulého roku prezident Unie státních zástupců.

Zdroj: Právní prostor