Skip to content

Investor pro vaši společnost – jeden profesionál nebo desítky drobných investorů

Ve vývoji mnoha společností, ať už s dlouhou historií nebo v raném stádiu podnikání, které hodlají rozšířit svoji produktovou řadu, expandovat do zahraničí nebo jen investovat do dalšího vývoje, přichází okamžik, kdy je vhodné anebo i nutné vyhledat vnější zdroje pro realizaci plánovaných kroků a rychlejší rozvoj. Pak právě Private Equity vč. Venture Capital, jako investice soukromého kapitálu do veřejně neobchodovatelných společností, nabízí těmto podnikatelům zajímavější a přístupnější řešení v porovnání s úvěrováním ze strany bankovních institucí. Ve vztahu k návratnosti vloženého kapitálu patří tento způsob investování mezi více rizikový, avšak nutno dodat, že od rizikovosti se také odvíjí očekávaný výnos investora z dané transakce.

Zdroj: ePrávo