Skip to content

Jak má být správně provedena vstupní pracovnělékařská prohlídka?

Poslední ze série článků zabývajících se problematikou vstupní lékařské prohlídky v pracovněprávních vztazích se – po otázkách správného okamžiku provedení této prohlídky a správné osoby ji provádějící, o kterých bylo pojednáno v předchozích dílech této série – zabývá otázkou způsobu, který je pro řádné provedení vstupní lékařské prohlídky předepsán, tedy formálními požadavky na její provedení.

Zdroj: ePrávo