Skip to content

Články | GDPR: nastane s nástupem nové regulace nedostatek pověřenců?

By Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M. S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů [1] („GDPR“[2] nebo „nařízení“) vznikne správcům i zpracovatelům osobních údajů řada nových povinností. Jednou z nich je dle nového právního rámce stanovená povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů („pověřenec“ nebo „DPO“[3]), která slouží zejména ke kontrole odpovědnosti.

Zdroj: Právní prostor