Skip to content

Čarodějnický proces, hodnotí Samková pokutu za proklínání tureckého velvyslance

By Eva Paseková

Česká advokátní komora (ČAK) uložila advokátce Kláře Samkové pokutu ve výši 25.000 korun za její veřejný projev, při němž proklela tureckého velvyslance. Samková to dnes napsala na svém facebookovém profilu. Informaci potvrdila mluvčí komory Iva Chaloupková. Dodala, že advokátka se proti kárnému rozhodnutí na místě odvolala, takže není pravomocné.

Před kárným senátem České advokátní komory v Brně se konalo se Samkovou kárné řízení, které se týkalo jejího veřejného projevu z roku 2016 před tureckou ambasádou. Kárný žalobce advokátku vinil, že porušila povinnosti advokáta dané jí zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, zejména etickým kodexem. „Kárný senát dospěl k závěru, že advokátka Samková se kárného provinění dopustila, neboť způsob, jakým na veřejnosti projevila své osobní názory, byl v rozporu s její zákonnou a stavovskou povinností všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,“ sdělila České justici tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Samková na rozhodnutí reagovala tak, že „upřímně pogratulovala ČAK k zahájení novodobých čarodějnických procesů“. „Podle mého názoru z celého řízení vyplynula ještě jedna věc: tureckého velvyslance se bojí i Česká advokátní komora… jak smutné,“ napsala na sociální síti.

V projevu, který zazněl 7. června 2016, Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“

Na shromáždění, jehož důvodem byl možný postih Samkové za to, že na sněmovním semináři zařadila islám na úroveň totalitních režimů, přišla tehdy advokátku podpořit padesátka lidí. Velvyslanec totiž po semináři označil vyjádření Samkové za urážku islámu a vyzval k jejímu vyšetřování. Policie však později věc odložila s tím, že výroky byly v mezích svobody projevu.

Po vyhlášení rozhodnutí se kárně obviněná advokátka na místě odvolala, žalobce si lhůtu k vyjádření ponechal. Rozhodnutí tedy není pravomocné, kárné řízení bude pokračovat před odvolacím kárným senátem ČAK.
Advokátka se poté případně může obrátit ještě na soud. Samková své vyjádření před ambasádou obhajuje mimo jiné tím, že zvolila takový způsob komunikace, jaký odpovídá kulturnímu vzorci příjemce komunikace, tedy tureckého velvyslance.

(čtk, sr)

Příspěvek Čarodějnický proces, hodnotí Samková pokutu za proklínání tureckého velvyslance pochází z Česká justice

Zdroj: Česká justice