Skip to content

Změna v osobě odpovědného zástupce pro výkon licencované činnosti při podnikání v energetických odvětvích

Ačkoliv lze za obecný právní předpis regulující otázky související s podnikáním označit zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „ŽZ“), pro oblast energetiky platí zvláštní pravidla zakotvená v zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „EZ“). Zvláštní právní úpravu obsahuje EZ a právní předpisy jej provádějící i ve vztahu k požadavkům pro naplnění podmínky odborné způsobilosti a procesu změny odpovědného zástupce v průběhu výkonu licencované činnosti.

Zdroj: ePrávo