Skip to content

Zástavní právo k akciím

Zástavní právo k akciím je častým způsobem zajištění dluhů v obchodním styku, a to především v oblasti bankovního financování. V tomto článku se zabývám pouze zástavním právem vzniklým na základě dohody stran (smluvním zástavním právem) a rád bych zde shrnul (připomněl) podmínky, které je třeba dodržet, aby došlo ke vzniku platného a účinného zástavního práva k akciím.

Zdroj: ePrávo