Skip to content

Dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví osoby blízké a při jejím usmrcení

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené (nejen) usmrcením blízké osoby je právem osobní povahy a jako takové smrtí oprávněného zaniká. Nový občanský zákoník však přináší do tohoto obecného a leta platícího pravidla podstatnou výjimku, která oprávněnému umožňuje případnému zániku jeho práva předejít a zajistit jeho přechod na dědice a na kterou upozorňuje několik nedávných rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Zdroj: ePrávo