Skip to content

Články | Ochrana osobních údajů (GDPR) při zpracování informací veřejného sektoru (PSI) – část I.

By Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Ochrana osobních údajů není novým tématem, poměrně nová je pouze jeho právní úprava nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, které nabylo účinnosti již 25. 5. 2018.

Zdroj: Právní prostor