Skip to content

K úvaze inspektorátu práce stran ověřování pravosti dokladů

Tímto článkem navazujeme na článek „Padělání dokladů v kontextu nelegálního zaměstnávání“, který se rovněž věnoval problematice nelegálního zaměstnávání cizinců. Mimo jiné jsme se zabývali tím, zda jsou zaměstnavatelé povinni ověřovat pravost dokladů svých zaměstnanců, resp. zda mají být odpovědni za přestupek, který byl spáchán výlučně trestnou činností zaměstnance spočívající v padělání veřejné listiny. V tomto článku budeme reflektovat nejnovější zkušenosti s rozhodovací praxí oblastního inspektorátu práce (dále též jako „OIP“).

Zdroj: ePrávo