Skip to content

Vodácký speciál I. Zvoní vodákům hrana?

Následující článek je zaměřen na problematiku rekreačního vodáckého sportu v podobě kanoistiky na českých vodních cestách coby jednoho z druhů vnitrozemské plavby. Jeho úkolem není rozebrat problematiku vnitrozemské plavby pro všechny typy plavidel, ale upozornit na problematiku regulace rekreačního vodáckého sportu. Cílem tohoto článku není poskytnout návod na beztrestné požívání alkoholu a jiných návykových látek při vodním sportu, nýbrž přispět k bezpečnosti na českých vodních cestách.

Zdroj: ePrávo