Skip to content

K možnosti zaměstnavatele vymáhat vrácení částek, které byly uhrazeny z titulu náhrady mzdy nebo platu v souvislosti s řízením o neplatnost rozvázání pracovního poměru

V případě, že mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem probíhá spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru, může nastat situace, že zaměstnavatel na základě pravomocného rozsudku soudu o neplatnosti rozvázání pracovního poměru vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu za dobu po neplatném skončení pracovního poměru, přičemž následně se ukáže (např. v důsledku zrušení pravomocného rozsudku obecných soudů rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR a nového rozhodnutí obecných soudů o zamítnutí žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru), že zaměstnanci nárok na tuto náhradu nevznikl.

Zdroj: ePrávo