Skip to content

Zavedení sankce za porušení povinnosti mít kopie dokladů na pracovišti

Od 1. 1. 2015 nabude účinnosti část první zákona č. 136/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jednou z hlavních změn je nové znění ustanovení § 136, které upravuje povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. V této souvislosti pak novela zavádí sankce za nedodržení stanovené povinnosti. Porušení uvedeného ustanovení tak bude od příštího roku správním deliktem.

Zdroj: ePrávo