Skip to content

Články | Dva instituty dědického práva prakticky – dědická smlouva a odkaz

By Mgr. Štěpán Ciprýn Jednou z oblastí, jíž se dotkla rekodifikace občanského práva ve formě nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014, je dědické právo. A byl to právě nový občanský zákoník, který v oblasti dědického práva do českého právního řádu zavedl instituty dědické smlouvy a odkazu.

Zdroj: Právní prostor