Skip to content

Skryté překážky jako důvod víceprací a možnost odstoupení od smlouvy

V jedné z reakcí na článek autorů týkající se kolize použití jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) a výběrového řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) v případě veřejných zakázek na vícepráce bylo uvedeno, že si sice veřejný zadavatel při nesplnění podmínky spočívající ve 20% limitu původní veřejné zakázky vybere z vícero nabídek (při použití řádného zadávacího řízení či zadání formou zakázky malého rozsahu), ale pokud dodatečné práce neprovede původní zhotovitel, může tento s odkazem na § 2627 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) – nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy (důvodem pro změnu jsou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo prováděno) – odstoupit od smlouvy o dílo.

Zdroj: ePrávo